The Conversations

GodSamtale.no - Samtaleterapi for indre ro og livsglede

 

Samtalene

Opprydding i kjeller og loft

Iblant trenger vi å foreta en ordentlig opprydning i hjemmet. Slik er det også med våre tankemønstre og drivkrefter. Mange av dem ble skapt mens vi var barn, som en reaksjon på utfordringer vi møtte da. Jeg tilbyr deg hjelp til å bli bevisst det som skjer i ditt indre og få uheldige tanker over i nye spor. De nye impulsene kommer fra deg selv.

 

Skjulte talenter

Mange av oss bærer på skjulte talenter som vi kan ha fortrengt i årevis fordi de ikke passet inn i miljøet vi vokste opp i, f eks vil en familie med generasjoner av lærere, kanskje ikke oppmuntre et barn til å bli designer. Et skjult talent kan ha med din livsoppgave å gjøre og være selve essensen av det som gir livet ditt mening.

 

I hindringen ligger muligheten

Står du fast i en konflikt eller en krise er det viktig å forstå at nettopp i disse problemene ligger kimen til din utvikling, ditt store potensial. Sammen jobber vi med å bearbeide hindringene så de i stedet kan begynne å tjene deg. Når du forstår hva som foregår, vil du også være i stand til å skape nye, sunne måter å mestre livet på.

 

Hvordan har du det?

Hva er det du sliter med? Jeg jobber med all slags problematikk, spesielt vil jeg nevne: Selvfølelse og identitet, angst, depresjon, søvnløshet, samlivsproblemer, arbeidsledighet, karrierevalg, kroniske smerter, negativ indre samtale og overgrep.

 

Taushetsplikt

Alle opplysninger som kommer fram behandles konfidensielt, - også det faktum at du går til samtaler hos meg. Som diplomert samtaleterapeut arbeider jeg i henhold til de etiske retningslinjer som Norsk Psykosynteseforening har fastsatt for sine medlemmer.

Hva handler samtale-terapi om?

  • å oppdage dine ressurser og skjulte talenter
  • å utforske og endre uønskede tankemønstre
  • å få kontakt med din vilje og kjærlighet

Hvem passer samtale-terapi for?

  • For deg som søker indre ro og livsglede
  • for deg som sliter med uro eller dårlig selvbilde
  • for deg som står i en vanskelig livssituasjon

Lenker til aktuelle ressurser på nett:

Norsk Psykosynteseforening er en interesse- og fagforening for utøvere utdannet innen Psykosyntese. Foreningen er uavhengig fra institusjoner og kommersielle aktører.

Les mer her...

HumanNova er nordens største psykosyntese-skole. Vi har siden 1996 diplomert bl.a. coacher og samtale-terapeuter i de Nordiske land.

Les mer her...

Copyright 2013 © All Rights Reserved - Website powered by Synlig Media