Psychosynthesis

GodSamtale.no - Samtaleterapi for indre ro og livsglede

 

What is psychosynthesis?

Mennesket er en helhet

 

Mennesket er en helhet, der kropp, sjel, følelser og intellekt står i et intimt samspill med hverandre. Hvordan dette samspillet fungerer, er avgjørende for hvordan mennesket har det både psykisk og fysisk, ifølge Roberto Assagioli, den italienske legen og professoren som grunnla psykosyntesen i det 20. århundre. For å skape et fungerende samspill tok professor Assagioli i bruk teknikker fra ulike tidsperioder og psykologiske retninger, fra psykoanalyse og medisin, til filosofi, religion og moderne vitenskap.

 

Veiledning mot ditt potensial

 

Psykosyntesens grunnleggende syn er at mennesket er på vei til å bli noe. Vi er ikke bare formet av arv eller miljø, altså av vår fortid. Hvert menneskeliv har et unikt overordnet mål, som forsøker å gi seg til kjenne. En del av svaret på hvem du er, finnes i den framtid som du er i ferd med å skape. Det er psykosynese-terapiens oppgave å ta et bevisst grep om denne livets prosess; å samarbeide med den og bane vei for den.

 

Fokus på det friske

 

For professor Assagioli sto det klart at sykdommer og avvik skjuler en underliggende frisk kjerne, vårt sanne sentrum, som i psykosyntesen kalles jeget. I stedet for å se våre personlige problemer som begrensende, ser man innen psykosyntesen på dem som kimen til personlig modning og vekst. Mennesket anses å være helt i stand til å finne sine egne svar, men kan i en fastlåst situasjon trenge veiledning av en innsiktsfull terapeut.

 

 

 

 

 

"Personlige problemer er kimen til modning og vekst"

 

 

 

Delpersonligheter

 

I psykosyntesen omtaler vi vårt indre mangfold som delpersonligheter. Vi har alle et stort antall "mindre jeg" som trekker i oss i ulike retninger. Det er viktig å forstå at hver delpersonlighet forsøker å tilfredsstille et behov: nærhet, selvfølelse, varme, delaktighet osv. Behovet i seg selv er ikke galt, derimot kan strategien for å tilfredsstille behovet være veldig begrenset. Hvis du f. eks. som barn har lært deg å få oppmerksomhet og kjærlighet ved å spille gøyal, kan du utvikle delpersonligheten "Klovnen". Kanskje blir du festens midtpunkt med din sterke energi, men inne i deg kjennes det tomt. Delpersonligheter er som barn, de trenger både oppmerksomhet og sunne grenser for å ha det bra.

 

Fra Alternativt Nettverk: Mattias Leivinger "Bli den du er - Roberto Assagioli og Psykosyntesens utvikling" (sterkt forkortet). Les mer om psykosyntese her.

Hva handler samtale-terapi om?

  • å oppdage dine ressurser og skjulte talenter
  • å utforske og endre uønskede tankemønstre
  • å få kontakt med din vilje og kjærlighet

Hvem passer samtale-terapi for?

  • For deg som søker indre ro og livsglede
  • for deg som sliter med uro eller dårlig selvbilde
  • for deg som står i en vanskelig livssituasjon

Lenker til aktuelle ressurser på nett:

Norsk Psykosynteseforening er en interesse- og fagforening for utøvere utdannet innen Psykosyntese. Foreningen er uavhengig fra institusjoner og kommersielle aktører.

Les mer her...

HumanNova er nordens største psykosyntese-skole. Vi har siden 1996 diplomert bl.a. coacher og samtale-terapeuter i de Nordiske land.

Les mer her...

Copyright 2013 © All Rights Reserved - Website powered by Synlig Media